torsdag 17 juli 2014

Martina Hoogland Ivanow – sviten "Satellite"

Martina Hoogland Ivanow intresserar sig för mellanmänskliga kontakter men det är inte ansiktet som står i fokus utan kroppsspråket och betydelsebärande detaljer i miljöerna.

I fotosviten Satellite från 2010 har hon besökt människor på olika platser i världen som sökt en alternativ livsform. Det rör sig om allt från ekobyar till grottsamhällen.

Utställningen "Tidsfickor och förflyttningar" kretsar tematiskt kring människans vilja att på olika sätt iscensätta sitt liv. Kanske kan även Bungenäs ses som en scen för människans vilja att förverkliga sig själv och samtidigt spegla sig själv i andra. Med sin dramatiska natur och spår från olika tidsepoker har det bilfria Bungenäs framför allt haft en dragningskraft på människor med ett starkt natur- och kulturintresse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar