torsdag 20 augusti 2015

SVT reportage - #ojnareperformance

Sommarens uppmärksammade utställning "Patrik Qvist. Grand Tree Tourismo" i Kalkladan Konst Bungenäs avslutas idag fredag 21 augusti med performancen "Försök att återställa balansen" vid den gamla hamnpiren i Bungenäs. Arrangemanget är exklusivt framtaget för Gotland Art Week, som idag fredag besöker norra delen av ön.

Vi samlas kl 12.30 i Kalkladan Konst Bungenäs där konstnär Patrik Qvist och curator Sophie Allgårdh presenterar utställningen "Grand Tree Tourismo",  som tematiskt utgår från konstnärens resor till några av världens äldsta träd. I målningar och fotografier försöker han att gestalta tid eller skapa ett slags tidsmarkörer  – konstens kanske svåraste utmaning.

Om Patrik Qvists performance "Försök att återställa balansen"
Konstnären kommer att återföra sin årliga ranson av kalk till jorden genom en stor tratt som han själv tillverkat. Enligt kalkindustrin förbrukar vi 500 kilo kalkrelaterade produkter per person och år. Aktionen äger rum vid den gamla hamnpiren på Bungenäs alldeles intill skulpturen "I am so sorry" – ett altare till naturen, ut mot horisonten.

"Försök att återställa balansen" gestaltar en aktuell och glödhet fråga – den om Ojnareskogens framtid. Konflikten handlar om jobb kontra storskalig kalkstensbrytning i ett känsligt naturområde.
Mark- och miljööverdomstolen väntas under hösten fatta beslut om ja eller nej till det finska företaget Nordkalk att utvidga sin kalkstensbrytning. Området i fråga omfattar en yta 2 gånger Visbys storlek och ett djup på 25 meter.

Se reportage SVT nyheter öst

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar